GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 

1. Základní ustanovení

 

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost AP Production News s.r.o., Veleslavínská 30/19, Veleslavín, 162 00 Praha, IČO: 17997461, spisová značka: C 379877, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen: „správce“).

 

1.2 Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Veleslavínská 30/19, Veleslavín, 162 00 Praha

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: +420 736 501 183

 

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě měření třetích stran, konkrétně zpracováním dat nástroje Google Analytics.

 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

3.1 Účelem zpracování osobních údajů je

poskytování co nejkvalitnějších služeb subjektům údajů. Osobní údaje jsou rozděleny do dvou skupin, a to na osobní údaje, které správce zpracovává bez souhlasu daného subjektu údajů a osobní údaje, které je správce oprávněn zpracovávat pouze se souhlasem daného subjektu údajů. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

 

4. Doba uchovávání údajů

 

4.1 Správce uchovává osobní údaje 

  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
  • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

5. Příjemci osobních údajů

 

5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby

  • podílející se na zajištění provozu služby,
  • zajišťující marketingové služby.

5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

 

6. Vaše práva

 

6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte 

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů

 

7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 2. 1. 2024.